Zájezd 2022 na jižní Moravu

Zájezd se uskutečnil 27. a 29. 5. 2022 po dlouhých restriktivních opatřeních v minulých dvou letech, opět směrem na jih Moravy .
S radostí jsme si užívali opětovné svobody pohybu a těšili se z navštívených sbírek. Přináším pár fotografií ze sbírek i místa pobytu.

Ing. Rudolf Frélich, Prostějov

pan Chládek, Letovice

pan Dvořáček, Letovice-Jasínov

Dalibor Šops, Rájec-Jestřebí

Emil Vašíček, Blansko

(Nejsou fotografie ze sbírkové části na střeše)

Lída Marková, Velké Pavlovice

František Dufek, Hodonín

Petr Miškeřík, Charvatská Nová Ves

Ing. Miroslav Sochůrek, Mikulov

Radimír Knápek, Hustopeče

Jan Novák, Otnice

Dr. František Flek, Niva

Místo pobytu - Kurdějov

Pavel Klouda