Zájezd na Slovensko

V červnu 2016 podnikl náš klub třídenní zájezd do slovenských sbírek, zaměřený zejména na jižní Slovensko. Rádi jsme přežívali skromné internátní ubytování a stísněné prostory mikrobusu, který nás vozil od sbírky ke sbírce a vedle našich členů se postupně zaplňoval i našimi pichlavými přáteli.

Všechny navštívené sbírky byly pěkné, to je třeba říci především. Svým rozsahem od relativně malých až po velmi obsáhlé. Rostliny byly vesměs ve výborné kondici, v mnohých sbírkách i trochu překrmené, což se týkalo zejména obrovitých ferokaktusů.

První den 27. 5. 2016

První navštívená sbírka v Tepličce byla u Jána Beliančina. Velmi rozsáhlá, se spoustou výsevů, viděli jsme zde, a pak i v dalších několika sbírkách, velmi efektní rostliny zasazené v travertinu.

Následovala sbírka Dalibora Pribuse v Trenčíně. Krásně upravená sbírka, v dobrém slova smyslu puntičkářsky dokonalá.

V Novém Městě nad Váhem nás přivítal Pavol Jesenský. Jeho krásné rostliny nás překvapily již na ulici před domem a dalších mnoho na stupních svažitého pozemku za domem.

ě

V odpoledních hodinách jsme dorazili na výstavu kaktusů v Trnavě. Výstava byla esteticky uspořádána ve venkovních prostorách velmi pěkného prostředí kulturního centra.

Poslední sbírkou tohoto dne byla sbírka Blažeje Strašiftáka v obci Cífer. Plno pěkně vytrněných rostlin ve venkovních pařeništích a pohoštění něčím ostřejším nám dodalo zbytky sil v cestě na ubytovnu.

Druhý den 28. 5. 2016

Jako první nás čekala sbírka Ladislava Fabiána a nejen sbírka, ale i nekonečná pohostinnost jeho i jeho manželky. Na svatbě by nebylo lépe. Doslova lány rostlin jak v jednoduchých dřevěných folnících, pařeništích, na střešní přístavbě a ve volné kultuře by pro důkladnou prohlídku vyžadovaly celý den. Ale program je pevný, proto jsme museli pokračovat dále.

V Komjaticích nás očekávala sbírka Ivana Behula. Velký skleník, řada polykarbonátových pařenišť, volné rostliny zahrnovaly celý sortiment kaktusů a dalších sukulentů. O pohostinnosti nemluvě, jak píšu v závěru, patřilo to ke každé návštěvě.

U Dušana Klbíka v obci Cabaj (Čápor) jsme hned při vstupu zírali na rozlehlou a členitou skalku s jezírkem a vodopádem, a jak jinak, s řadou mrazuvzdorných kaktusů. Za domem jsme procházeli několika velkými skleníky s pečlivě vedenou sbírkou mnoha rostlin velikostí XXL.

Následovala sbírka Františka Halamy v Nitře, konečně svými rozměry přiměřená běžnému kaktusáři.

Na závěr dne nás pak čekala v Jelšovcích sbírka Josefa Kukučky s úpravně vedenými prostory kolem domu pod přísným okem paní domu. Je třeba zdůraznit velké ferokaktusy a gruzony.

Třetí den 29. 5. 2016

První sbírka Ladislava Keleho byla v zahrádkářské kolonii u Nových Zámků, kam bychom bez vedení Ladislava Fabiána těžko trefili. Obložené chlebíčky jeho paní neměly chybu.

Předposlední navštívená sbírka v zemědělské usedlosti Gabriela Klottona v Hurbanově upoutala velkým skleníkem s velmi starými kusy včetně sloupovitých druhů kaktusů. Po posílení kafíčkem a dalšími tekutinami jsme pokračovali dále.

Poslední navštívenou byla sbírka Vincence Baloga ve Tvrdošovcích. Vesnická zahrada navozovala přívětivou atmosféru a samozřejmě ve sklenících a pařeništích nechyběly zajímavé rostliny. Zde jsme se rozloučili s naším obětavým průvodcem Ladislavem Fabiánem a namířili si to směr Ostrava.

Na závěr…

Na hranicích si nás ještě odklonila naše policie, podezřívající nás, zda nejsme nějací migranti. Při pohledu na nás asi konstatovali, že půjde spíše o výlet seniorů, a tak to bylo v podstatě jediné krátké zdržení na cestě domů.

Všude jsme se setkali s úžasnou pohostinností, za to patří našim slovenským přátelům obrovský dík. Omlouvám se těm hostitelům, u nichž jsem se o tom nezmínil, protože to fungovalo všude. Zvláště pak dík Ladislavu Fabiánovi, který se nám věnoval od příjezdu na ubytovnu až do konce pobytu a provázel nás po sbírkách. Je třeba konstatovat, že se zájezd povedl, a to i díky našemu řidiči a štěstí při cestě na dálnicích, kdy jsme se nedostali do žádné nekonečné kolony, což kolem Brna nebývá problém. A dík také Lumíru Královi, který vše tak dobře zorganizoval.

Text a foto: Pavel Klouda