Pobeskydí 2009

Tento již 16. ročník mezinárodního sympozia se konal opět v hotelu Srdce Beskyd v Čeladné 26. – 28. června. Příjezd účastníků započal již v pátek po poledni, a jelikož, jako každoročně, pořádající organizace KK Ostrava a KK Frýdek-Místek zajistily sponzory, tak se od 17 hodin do půlnoci podávalo pivo zdarma. Vlastní prezentace účastníků byla v sobotu od 7 hodin, kdy logem sympozia byly „butony“ s kaktusářskou tématikou, tričko s vyobrazením Gymnocactus beguinii a známky s přítiskem se stejným motivem jako na tričku. Od 9 hodin začaly vlastní přednášky. Nejprve měl krátký projev Jaroslav Vích (CZ) o konferenci Spiny Perspectives Praha 2009 a poté následovala jeho přednáška o rodu Notocactus v Uruguayi. Pak následovala přednáška R. Štarhy (CZ) o rostlinách Mexika a krátké pojednání o rostlinách rodu Lophophora. Třetí referát měl pan Ludwig Bercht z Holandska a byl zaměřen na rod Echinopsis na přírodních lokalitách. Pak následoval projev Josefa Odehnala (CZ) o cestě po Argentině – 2008. Dopolední blok přednášek uzavřel V. Langer (CZ) s propagací krás ostrova Madeira. V pauze na oběd probíhala v atriu hotelu také burza rostlin, kde se daly pořídit jak gymnokalycia s původem tak i mexické rostliny, nebo sukulenty Madagaskaru a to za příjemné ceny. Odpolední pásmo přednášek zahájil Boris Vrškový (SK) s florou jižní Ethiopie se zaměřením na Ogaden. Následovala prezentace Jaroslava Procházky (CZ) o novinkách Argentiny. Třetí projev měl Andrzej Mucha (PL) o rostlinách rodu Parodia z Argentiny a následovala monotematická přednáška Kazimierza Dobroczynskeho (PL) o kristátách rodu Ariocarpus. Tento přednášející připojil kratší přídavek o „bezchlorofylových“ formách Ariocarpus. Hlavní odpolední přednášku obstaral Miroslav Halfar (CZ) a byla zaměřena na brazilské sukulenty se specializací na rod Discocactus. Poslední, již podvečerní řeč, měl Lumír Král (CZ) s prezentací Patagonie – země kondorů, cesta 2008. Poté následoval volný diskusní večer. Nedělní program byl pak zaměřen na návštěvy severomoravských sbírek sukulentních rostlin.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie