Naši členové v roce 2014

Společné foto prosinec 2014 

Nahoře zleva: Vítězslav Langer, Lumír Bunček, Ivo Stoklasa, Karel Janík, Miloš Poratzský, Josef Achrer, Jiří Zálesný, Bedřich Lichý, Vlado Kaleta, Jaroslav Procházka, Jaromír Wilk, Jiří Číp, Jan Dobiáš, Antonín Kupka, Tomáš Grygar, Kryštof Vavrečka, Ota Potyka st., Petr Lichý ml., Petr Lichý st., Vlastimil Soukup, Josef Odehnal Ota Potyka ml., Jaroslav Vích, Jiří Kolařík, Roman Štarha, František Frýdl, Dole zleva: Jaroslav Doubrava, Lumír Král, Ota Ostravský, Jaromír Vavrouch, Vladimír Skoumal, Pavel Klouda, Josef Martiník 

Naši členové v roce 2009

Společné foto na výroční schůzi 2.2.2009 ku příležitosti 55 let Klubu kaktusářů v Ostravě.

Zleva nahoře: Adamčík Petr, Kupka Antonín, Dřímal Miroslav, Gela Leopold, Poratzký Miloš, Pospíšil Jindřich, Vilášek Miroslav, Frgál Petr, Plesník Vladimír, Orszulík Kristýn, Dědoch Jaroslav, Úředníček František, Achrer Josef, Stanislav Musálek, Spál Jan, Glac Milan, Wilk Jaroslav, Miketa Jan, Gryger Tomáš, Král Lumír. Zleva dole: Martiník Josef, Lichý Bedřich, Zdrálek Václav, Ostravský Ota, Skoumal Vladimír, Klouda Pavel, Potyka Otakar, Schlesinger Zdeněk, Štarha Roman, Frýdl František, Gross Zdeněk.

Záměrem je časem přidat něco málo informací o kaktusaření jednotlivých členů. Čas je veličina velmi relativní... Pokud mi pošle kdokoliv ze členů pár informací o sobě a nějaké fotky, ihned se v menu - sekce Členové - objeví.

Vzpomínky na bývalé členy

Lumír Král

Naši funkcionáři

Žádný Klub zabývající se pěstitelskou, chovatelskou či jinou amatérskou činností by nefungoval bez nadšených funkcionářů, kteří připravují celoroční program. Některý Klub má funkcionářů více jiný zase méně, na dobrém chodu Klubu však počet funkcionářů nezáleží. Důležitou roli však má předseda, místopředseda, jednatel, pokladník či hospodář, distributor, redaktor, knihovník, kronikář, výstavní či jiný referent nebo revizní komise. Za dobu 50 let se v našem Klubu vystřídalo na čelním místě několik členů. Připomeneme si alespoň několik členů, kteří organizovali hlavní činnost Klubu, dnes to budou jednatelé, místopředsedové a předsedové za posledních 50 let. Z archivních matriálů lze vyčíst spoustu informací. Ne vždy jsou záznamy zcela úplné, ba někdy dokonce zcela chybí. Přesto se mi podařilo sestavit seznam, který nyní předkládám. Možná zde někdo bude chybět a třeba si někdo vzpomene, že v seznamu někdo chybí, proto budu rád když mi informace doplní nebo opraví. Dokonce se mi podařilo sehnat fotografie téměř všech předsedů, bohužel mi dva chybí (prof. Josef Válek a Dr. Evžen Dostál). Pokud má někdo jejich fotografie prosil bych snažně o jejich zapůjčení. Předem děkuji. Před jménem je uveden rok zvolení do funkce.

Místopředsedové:

 • 1954 Jindřich Minol
 • 1964 Emil Zavadil
 • 1973 Jan Svoboda
 • 1975 Josef Achrer
 • 1980 Krystýn Orszulík
 • 1982 Ing. Jaromír Chvastek
 • 1987 Alois Luňáček
 • 1995 Ing. Rudolf Grym
 • 2004 Dr. Roman Štarha

Jednatelé:

 • 1954 Herbert Janota
 • 1956 Emil Zavadil
 • 1957 Emil Zavadil a Zdeněk Adam
 • 1964 Miroslav Kobza
 • 1973 Vladimír Bahounek
 • 1975 Dr. Vladimír Plesník
 • 1977 Vladimír Bahounek
 • 1978 Milan Tůma
 • 1982 Vladimír Brandejs
 • 1984 Lumír Král
 • 1987 Ing. Bohuš Vepřek
 • 1995 Roman Štarha
 • 1997 Lumír Bunček

Předsedové:

 • 1954 Emil Zavadil

 • 1956 prof. Josef Válek
 • 1964 Zdeněk Adam

 • 1965 Ing. Jaroslav Sklenka

 • 1966 Dr. Evžen Dostál
 • 1967 Emil Zavadil
 • 1971 Dr. Vladimír Plesník

 • 1975 Jan Svoboda

 • 1976 Dr. Vladimír Plesník
 • 1983 Ing. Jaromír Chvastek

 • 1984 Milan Tůma

 • 1986 Dr. Vladimír Plesník
 • 1995 Lumír Král

 

Vzpomínka na Emila Zavadila

Lumír Král

Rok 2007 uplynul, aniž bychom si vzpomněli na některá důležitá výročí spojená s našim kaktusářským Klubem. Nikdo si nevzpomenul na pana Emila Zavadila, který byl jeden z hlavních organizátorů a zakladatelů našeho Kroužku kaktusářů v Ostravě a v roce 2007 by oslavil 100 narozeniny. Díky jemu náš Klub kaktusářů existuje letos už 54. rokem. Emil Zavadil pocházel z Lipníku nad Bečvou, vyučil se ve Vídni a nakonec pracoval v Ostravě jako technický úředník, který se vyznačoval přesností a odpovědností. Byl člověk s mnoha zájmy, jeho bohatý život naplňovaly různé koníčky jako klasická hudba, filatelie, fotografování, radioamatérství a kaktusaření. Všechny koníčky dělal velmi důsledně a navíc byl dobrý organizátor, který dovedl strhnout na svou stranu stejně postižené lidi. S několika nadšenci založil v Ostravě roku 1954 Kroužek kaktusářů a stal se jeho prvním předsedou. Propagoval kaktusářství v celém kraji a podílel se na založení mnoha nových kroužků. Velký kus práce odvedl při vzniku jednotné koordinační komise, vydávání Věstníku i při organizování prvých sjezdů.

Emil Zavadil byl velmi agilním členem celostátního Koordinačního výboru a jeho místopředsedou. Zasloužil se o vznik samostatné organizace Svazu českých kaktusářů. Řadu let zastával předsednické a další funkce v mateřské ostravské, později porubské organizaci kaktusářů. Výčet akcí, o něž se zasloužil, je velmi rozsáhlý. Připomínáme alespoň celostátní akci semen, vydání Giblovy „Kreslené školy výsevů a roubování„, čtyř ve své době velmi žádaných Adresářů pěstitelů kaktusů v ČSR, velký podíl měl na vzniku jedinečného, ostravského Jubilejního sborníku. V roce 1958 organizoval IV. celostátní sjezd kaktusářů v Ostravě.

Po založení kroužku kaktusářů v Ostravě naši členové často navštěvovali okolní sbírky, na fotografii jsou u pana Jana Šuby v Týnečku u Olomouce (sedící) v létě roku 1956. V únoru 1957 zde byli ještě jednou, bohužel už jen na pohřeb pana Šuby, zleva: př. Herbert Janota z Kozmic, Jelínek z Hranic, Emil Zavadil a Zdeněk Adam z Ostravy.

Památný se stal jubilejní X. sjezd kaktusářů v Ostravě roku 1968, jak nádherným prostředím v DK VŽKG, odbornou náplní nebo účastí více než 800 kaktusářů ze sedmi států. Při této příležitosti proběhla největší výstava kaktusů v Ostravě, uskutečněná ve skleníku na výstavišti Černá louka, kde ji shlédly během měsíce desetitisíce návštěvníků. Za jeho dlouholeté zásluhy byl v ostravské ZO zvolen prvním Čestným členem a v porubské ZO Čestným předsedou. Slávu českého kaktusářství šířil nejen ve své vlasti, ale i v Evropě při návštěvách sjezdů, výstav nebo jako lektor na pozvání kaktusářů v NDR, NSR, Rakousku, Švýcarsku, Holandsku a dalších zemí. Osobně se znal s řadou našich i zahraničních odborníků jako Uhlig, Köhres, Boszing, Buining, Theunissen, Konder, Kobiesz, Ciplakov, Viedt, Andereae a mnoho dalších. Často jezdíval do Heidelbergu, kde měl příbuznou rodinu a při této příležitosti navštěvoval tamější Botanickou zahradu. V roce 2007 by se Emil Zavadil dožil 100 let, pro ostravské kaktusáře odvedl jako skvělý organizátor hodně práce a zapsal se tak do dějin ostravského a vlastně do celého čs. kaktusářství nesmazatelným písmem.

U pana Zavadila v novém bytě v Porubě (rok asi 1984).