Schůzky pěstitelů kaktusů

 • Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají každé první pondělí v měsíci (mimo letní prázdniny) v 17. hodin, ve Stanici přírodovědců v Ostravě-Porubě (Čkalovova ulice, u zimního stadionu). Přijďte mezi nás.
 • Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: www.pavko.cz/kko.
 • Informace na naše www stránky zasílejte administrátorovi na e-mail: pavko(zavináč)pavko.cz.
 • Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na adresu předsedy: lumir.kral(zavináč)seznam.cz
 • Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním digitálních fotografií a přednáškou se konají každé první pondělí v měsíci (mimo letní prázdniny, případně o týden později, je-li první pondělí svátek) po 17 hodině, ve Stanici přírodovědců Korunka v Ostravě-Porubě (Čkalovova ulice, u zimního stadionu). Aktualizované informace najdete na internetových stránkách našeho Klubu. Přijďte mezi nás.

Plán činnosti na rok 2024

Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17. hodin, ve Stanici přírodovědců v Ostravě-Porubě (Čkalovova 1881/10, u zimního stadionu). Přijďte mezi nás.

Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: www.pavko.cz/kko
Informace na naše www stránky zasílejte administrátorovi na e-mail: pavko@pavko.cz
Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz   

 • 8. 1. 2024 – přednáška: Petr Lichý: Chile 2023
 • 5. 2. 2024 – výroční členská schůze, přednáška: J. Chvastek: Argentina 2023
 • 4. 3. 2024 – přednáška: Vladimír Skoumal: Nepál 2023
 • 8. 4. 2024 – přednáška: Filip Vavrečka: pěstitelské téma (výsevy, roubování)
 • 6. 5. 2024– přednáška: Petr Antálek: Mexiko
 • 24.–26. 5. 2024 – zájezd
 • 3. 6. 2024 – přednáška: Jan Novák:
 • 4. 6. 2024 – instalace výstavy
 • 5. 6.–7. 6. 2024 – výstava kaktusů
 • 28. 6. - 30. 6. 2024 – Pobeskydí
 • 2. 9. 2024 – přednáška:  Petr Metela  Mexiko 2023
 • 7. 10. 2024 – přednáška: Jaroslav Záhora (odborník na Echinofossulocastusy)
 • 4. 11. 2024 – přednáška: Jaroslav Procházka - Uruguay  diapozitivy 1999
 • pátek 6. 12. nebo 13. 12. 2024 – přednáška: PhDr.Arnošt Vašíček (cestovatel,záhadolog,botanik); Vánoční večírek s tombolou

Stanovy

§1  Název a sídlo spolku

 1. Název spolku je:  Klub kaktusářů v Ostravě, z.s.           
 2. Sídlem spolku je:  747 68 Kyjovice 170
 3. Identifikační číslo:  024 17 235

§ 2  Účel spolku

 1. Účelem spolku je sdružování zájemců o pěstování a studium kaktusů a jiných sukulentních rostlin.
 2. Spolek sdílí cíle Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů
  a sukulentů, z.s., které jsou obsaženy v jejích Stanovách ze dne 8. 10. 2016.

§3  Vznik a zánik členství ve spolku

Členství vzniká přihlášením za člena spolku, zaniká odhlášením, či úmrtím člena. Povinností člena je placení členských příspěvků, práva člena jsou volit statutární orgán spolku, odebírání časopisu a podílet se na rozhodování o činnosti spolku.

§ 4  Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je: výroční členská schůze. Výroční členská schůze volí výbor spolku a jeho funkcionáře na dobu 4 let, schvaluje stanovy spolku a jejich změny,  schvaluje plán hospodaření na budoucí období, schvaluje zprávu o činnosti za minulé období, zprávu o hospodaření  za minulé období,  nabývání a prodej majetku spolku a další záležitosti, týkající se spolku. Výroční členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů spolku.
 2. Statutárním orgánem je výbor spolku. Jménem statutárního orgánu jsou oprávněni jednat: předseda a místopředseda, jednají samostatně, tzn. každý
  1 ze 2.  
 3. Zvolení funkcionáři spolku vykonávají svoje funkce bez nároku na odměnu. Případnou odměnu schvaluje nejvyšší orgán spolku. 

§ 5  Zánik spolku

Spolek zaniká rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku. Tímto rozhodnutím zaniká členství spolku ve Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z.s., a to
k 31.12. běžného roku

Stanovy byly schváleny výroční členskou schůzí dne:7.11.2016, úprava § 4, odst. 2, byla provedena na základě Usnesení Krajského soudu v Ostravě, L 120/RD2/KSOS,
 Fj 135077/2016/KSOS, ze dne 13. prosince 2016

Lumír Král, předseda, Ing. Jaroslav Vích, místopředseda