Aktuální informace

Co nás čeká 

  • 3. 6. 2024 - schůze (přednáška Honzy Nováka zrušena, náhradní program)
  • 5. - 7. 6. 2024 - klubová výstava
  • 28. - 30. 6. 2024 - Kaktusy v Pobeskydí (doplňované podrobnosti jsou níže)
  • 9. 9. 2024 - schůze s přednáškou (je přesunuta z provozních důvodů z původního termínu 2. 9. 2024)


Naše výstava 2024

plakat24

Pobeskydí 2024 - návrat do přírody

Podrobné informace o programu, přihláškách, ubytování atd. najdete zde (klepněte myškou nebo prstíkem na display).

Od roku 2017 organizoval Klub kaktusářů Ostrava setkání kaktusářů Kaktusy v Pobeskydí v Havířově v hotelu Rudolf. V roce 2023 to bylo naposledy. Bylo třeba najít nové místo, které by splnilo požadavky na vyšší úroveň setkání. Na počátku úvah o změně byly požadavky návštěvníků vrátit se k původní koncepci setkání - návratu do přírody. Do organizování akce se zapojili mladší a průbojnější kaktusáři - prostě nová krev. Posoudili stav míst, kde se v minulosti setkání Pobeskydí uskutečnilo. Bohužel čas i ekonomická situace změnily tato místa k horšímu.

Nakonec bylo nalezeno nové místo - beskydské horské středisko pod názvem Sudopark - Drevená dedina v Klokočově, na Slovensku. Je to hned první obec za česko-slovenskou hranicí v Kysuckých Beskydech. Ubytování bude v dřevěných chalupách uprostřed lesa, s pěknými výhledy do okolí. Změní se celá koncepce setkání. Jak bylo v minulosti zvykem, vrátíme se ke sponzorovanému čepování piva zdarma, chutnému občerstvení, posezení u táboráku a poslechu hudby po dva dny (pátek, sobota). Proběhnou Argentinské gastronomické dny. Budou zajištěny argentinské speciality, jako steaky, asádo, chorizo, nakládané jazyky a maso, empanady, zeleninové saláty. K pití budou také Argentinská vína a známé pivo Quilmes. Samozřejmostí bude odborný program: kvalitní přednášky, ukázka výsevu, roubování a informace o chemické ochraně rostlin. Pro účastníky bude připraveno upomínkové překvapení.

Kvalitní sobotní přednášky přislíbili:

  • Wiebe Bosma z Holandska - sukulenty Angoly a Tanzanie
  • Raimondo Paladini z Itálie - Argentina a Chile
  • Jakub Jilemnický - Namaqualand a další zajímavosti
  • Petr Lichý, Jan Novák, Filip Vavrečka - novinky z Chile
  • Ivan Ivánek - Národní parky Thajska a Bornea
  • Pavel Heřtus - zajímavé sbírky EU, kaktusy Bonaire, Karibik

Zájemci o toto setkání, na kterém bude zároveň pokřtěn Almanach historie klubu kaktusářů v Ostravě Lumíra Krále, Vás srdečně zvou organizátoři setkání p. Petr Kupčák, Lumír Král, Petr Lichý a Jan Novák ve dnech 28. až 30.6.2024. Veškeré informace získáte na uvedeném odkazu.

Kontaktní e-mail je: kaktusyvpobeskydi@gmail.com

Gymnofil 2024

Ostník

Ostník je zvěřejňován minimálně s půlročním zpožděním. Pokud chtějí mít členové aktuální číslo, musí si Ostník předplatit v našem klubu.

Starší čísla hledejte v menu "Články". Prvních šest čísel Ostníku 2023 je na těchto stránkách k dispozici od 5. 12. 2023.

Reklama

Zlatý Alberto 2019

Přečtěte se článek o setkání přátel u Ing. Vícha u příležitosti udělení ocenění Zlatý Alberto 2019.

Výzva členům

Chcete pestřejší webové stránky? Přispějte několika informacemi o sobě a své sbírce do sekce Členové. Informace zašlete administrátorovi. 

Pavel Klouda

Delospermy Lumíra Krále

Nejen kaktusy živ jest kaktusář. Když rozkvetou na zahradě delospermy, je na co koukat. Klepněte na Delo_2014.

Výsledky anket

2021

Jaký je můj postoj k očkování proti Covid 19?

1. Očkování se nemohu dočkat 40 
2. Určitě se očkovat nenechám 21
3. Očkovat se někdy nechám 19
4. Uvažuji o tom 16
5. Nejsem o tom zatím přesvědčen 15

2013

Stojí kaktusaření hodně mého času?

1. Ano, dělí se o něj poctivě s dalšími mými zálibami 219
2. Ano, věnuji mu všechen volný čas 170
3. Ne, ale kaktusy určitě nezanedbávám 146
4. Ne, a proto mi kaktusy většinou odejdou 112
5.  Ne, ale má kaktusy zanedbávání nějak přežívají 109
6. Ano, věnuji mu většinu ze svého volného času 100

2012

Kaktusářův věk

1. Mám mezi 51 a 60 lety                                           141
2. Mám méně než 20 let 135
3. Mám mezi 41 a 50 lety 122
4. Mám mezi 31 a 40 lety 118
5. Mám mezi 20 a 30 lety 101
6. Je mi víc než 71 let 080
7. Mám mezi 61 a 70 lety 073

Kaktusaření je oblíbený koníček mužů. Je to pravda?

1. Jsem kaktusář 306
2. Jsem kaktusářka 206

2010 - 2011

Jako milovník kaktusů nejraději:

 
1. Vysévám semínka a těším se co z nich vyroste 203 
2. Pozoruji virtuální krásu rostlin na www stránkách věnovaných kaktusaření 161
3. Cestuji po kaktusářských akcích a obdivuji sbírky 151
4. Kochám se pohledem na rostliny a těším se až rozkvetou 145
5. Přesazuji rostliny a hledám pro ně ideální místo 118
6. Jezdím (jezdil bych, kdyby..) na naleziště, kde rostou přímo v přírodě 113

Pavel Klouda

Hrozba kriminalizace kvůli meskalinu končí !

Vážení
přátelé, po téměř dvouletém úsilí mohu sdělit pěstitelům kaktusů pozitivní
zprávu týkající se změny nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely
trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a
houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství
větší než malé ve smyslu trestního zákona. Opětovně jsem počátkem letošního
roku kontaktoval ministra spravedlnosti JUDr. Pospíšila a požádal ho, aby v v
rámci vyhodnocení dopadů výše uvedeného nařízení vlády nechal posoudit výhrady
Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů (SČSPKS) vůči
nařízení vlády č. 455/2009 Sb. , které jsem současně, jménem SČSPKS,
zformuloval. Na základě vyhodnocení dopadů, byl usnesením vlády č. 281/2011 ze
dne 20.4.2011 uložen ministru spravedlnosti úkol, aby předložil vládě do
31.10.2011 návrhy změn nařízení vlády č. 455/2009 Sb. Expertní skupina
identifikovala možné aplikační problémy předmětného nařízení a zpracovala návrh
změny. K návrhu se v připomínkovém řízení vyjádřily všechny dotčené rezorty bez
zásadních připomínek. Návrh je tak vládě ČR předkládán bez rozporu. Pro nás
kaktusáře dochází k významné změně, když z přílohy č. 1 nařízení vlády č.
455/2009 Sb. se vypouští rostliny
obsahující meskalin.
Úsilí výboru SČSPKS bylo tímto završeno. Lofofory
bychom měli opět pěstovat bez obav z kriminalizace pěstitelů.

Jarda Vích

Latinské popisy – diagnózy zrušeny!

O zrušení latiny se jednalo asi 20 let, návrh na zrušení povinné latiny a zavedení angličtiny  3x na  Botanických Kongresech neprošel, nakonec vloni prošel, prosadili si to Američané, aby se nemuseli s latinou trápit.

Latina byla zavedená jako povinná v roce 1935 za účelem odstranění balastních popisů. Do roku 1935 bylo možno publikovat nové druhy v jakémkoliv národním jazyce a prakticky kdekoliv, v novinách, cestopisech...

Vezměte si třeba Friče, který napsal v nějakém cestopise že našel v Andách rostlinu, byla malá a kvetla červenými květy, Frič dostal horskou nemoc puno z řídkého vzduchu a starala se o něj servírka v hotelu, a on z vděčnosti to po ní nazval. Tedy jméno to má, popis taky. Tyhle popisy byly do r. 1935 sice platné, ale nanic. Typ, typifikace, uložení typu v herbáři v roce 1935 ještě neexistovaly. Zavedením povinné latiny byli autoři nuceni popisovat v odborných botanických časopisech, většinou redigovaných a recenzovaných, odpadly popisy v nedělní příloze Národní politiky, cestopisech a v různých podobných publikacích.

Nový Kód platný od letošního roku jsme ještě neviděli, nikdo neví, co tam všechno změnili, ty změny jsou na těch pravidlech nejhorší a způsobují další, nechtěné a netušené změny ve jménech jinde.

Platí však, že od ledna letošního roku postačí stačí popis (diagnóza) v angličtině, ta je však povinná!

Jiří Zázvorka, Bot. ústav ČAV