Vladislav Žyla

Ročník 1955.

Kaktusy sbíral již dávno, ale z osobních důvodů se musel se sbírkou rozloučit. Nyní, když začal se svou paní obhospodařovat zahrádku v zahrádkářské kolonii v Ostravě-Martinově, se ke svému koníčku opět vrátil. Postavil malý skleník, právě tak akorát, aby se mohl věnovat hlavně svým nejoblíbenějším rostlinám z rodu Gymnocalycium, zejména podrodu Muscosemineum. A že se rostlinám daří, ukazují fotografie!


 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie